Vyšetřovací metody Na naší alergologicko-imunologické ambulanci používáme tyto specializované metody:

Prick testy

Těmito testy lze zjistit přecitlivělost pacienta na některé alergeny – například roztoče, vzdušné plísně, pyly, zvířata. Na očištěnou kůži předloktí jsou naneseny kapky jednotlivých alerge-nů ,jemným kopíčkem se naruší kůže a tím se do ní testovaný alergen dostane. Za 15 minut odečte lékař velikost vzniklého pupenu a okolního zarudnutí a tím zhodnotí reaktivitu kůže na příslušný alergen.

Spirometrické vyšetření

  Slouží k vyšetření funkce plic. Toto vyšetření se používá k objasnění de-chové poruchy , zejména při dušnostech nebo kašli u jednotlivých pacientů. Pacient dostane do úst náústek a je zdravotníkem,nejčastěji zdravotní sestrou ,vyzýván k různým dechovým manévrům. Lékař je vyšetřením informován o objemu a průtoku vydechovaného vzduchu plícemi a je schopen vyhodnotit funkci plic daného pacienta.

Bronchodilatační test

Pokud je spirometrickým vyšetřením zjištěna u pacienta dechová nedostatečnost, lze použít bronchodilatační test k rozlišení, zda je pacient postižen průduškovým astmatem nebo obstrukční plicní chorobou. Testy slouží rovněž k výběru vhodného léku, který uvolňuje sevření průdušek.

Měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu – FeNO

Provedením tohoto vyšetření lze zjistit, zda je v dýchacích cestách přítomen zánět. Používá se rovněž jako způsob kontroly úspěšnosti probíhající léčby astmatu.

Pulzní oxymetrie

Vyšetření, které informuje o úrovni nasycení krve kyslíkem. Jedná se o pro pacienta nenáročnou metodu, kdy je pacientovi na špičku prstu či na ušní lalůček nasazen malý přístroj s displejem, odečítající míru dechové nedostatečnosti.

Laboratorní alergologicko-imunologické vyšetření

Odběrem krve lze zjistit a následně vyhodnotit hladinu protilátek, namířených proti alergenům i stav odolnosti organismu proti bakteriálním a virovým onemocněním.
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí7.00 – 11.3012.00 – 14.00
Úterý       -–- 12.00 – 18.00
Středa7.00 – 11.3012.00 – 13.30
Čtvrtek7.00 – 11.3012.00 – 14.00
Pátek7.00 – 12.00       -–-

APLIKACE VAKCÍN
Pondělí  7.30 – 10.00
Úterý13.00 – 16.00
Čtvrtek  7.30 – 10.00

RYCHLÉ KONTAKTY
sestra Vladimíra Černá 
 tel: 541 552 307
lékařka MUDr. Hana Miklánková 
 tel: 541 552 233
 email: kontakt@abcalergologie.cz
© 2013 - 2020 ITM Všechna práva vyhrazena.